5. jubilejní slet Historických modelů v AMG Mýto

14.08.2013 07:28

 

Na sobotu 10. srpna letošního roku jsme v předstihu naplánovali již zmíněnou akci, která byla taktéž zanesena do kalendáře SMČR.  Na spolupráci se též podílel Klub historických modelů a motorů. Již ve čtvrtek odpoledne byla připravena vzletová dráha díky posečení traktůrkem od Mountfieldu. Plocha připomínala golfový green. S napětím jsme očekávali vývoj počasí, protože předpověď nás přesvědčovala, že počasí se teprve bude vyvíjet. V pátek odpoledne začalo pršet… Tak jsem využil prostor „řídící věže“ a sledoval jsem bušící kapky vody. Nakonec jsem to nevydržel a vydal jsem se  k štěpánskému rybníku požádat místního hastrmana o pomoc. Při doušku jalovcové jsem se dozvěděl, že se nemám starat, že vše zařídí společně s čarodějnicí  Ditou. Tak jsem očekával překvapení, to nakonec přišlo v podání Michaela Vosiky, který se svým modelem přijel ze Šumperka. Vlakem! Tak jsme vše probrali a šli spát. Stále prší.

 

V sobotním brzkém ránu procitám do klubajícího se dne. Cáry mlhy husté jako tma se válí nad letištěm, ale neprší. Okolo osmé ranní se obloha začíná protrhávat a první paprsky slunce ozařují plochu letiště. Desátá rozhodne.

 

Pomalu se začínají trousit první návštěvníci. Jako další přijíždí Petr Svoboda, Jirka Veinfurt a spousta dalších… Nakonec se sešlo 32 pilotů, kteří s sebou přivezli 62 létajících modelů postavených ve správném měřítku a poháněných spalovacími motory, nebo větrem. Nejvzdálenějším létajícím účastníkem byl Stuart L. Richmond z Arizony v USA. Tato osobnost amerického modelářství v současnosti pobývá na návštěvě u Ládi Davidoviče. Stuart létal s Láďovým Orlem.

 

 V největší míře byly zastoupeny benzínové motory, motory z dob dávno minulých. Přesto jim věk neubral nic na funkčnosti. Následovaly repliky těchto motorů, motory detonační, žhavící, ale i moderní čtyřtakty. Stále bylo co sledovat. Při letovém brífinku byla vyhlášena již naše známá letová soutěž nazvaná „Minuta motoru“.

 

Ta spočívá v kouzlu minutového chodu motoru, po kterém následuje kluz modelu, Letový čas je stanoven na maximum 600 vteřin. Létáme dva lety. Při případné rovnost i by následovalo rozlétání. Přihlášeno bylo jedenáct startujících, odlétalo jich osm a první čtyři byly tito piloti:

 

4. Květoslav ŠTOREK – 614 vteřin

3. Petr SVOBODA  - 672 vteřin

2. Josef HAVELKA – 832 vteřin

1. Karel  SLUPSKÝ – 1116 vteřin

 

Díky sponzoringu firmy TEDOM z Hořovic jsme mohli rozdat kvalitní ceny těmto pilotů. Tímto jim ještě jednou gratuluji a firmě TEDOM děkuji.

V průběhu dne se stále poletovalo a oko mnohého návštěvníka mohlo láskyplně spočinout na automobilu HUDSON 20 Tourer z roku 1910. Jak již bývá zvykem, automobil nám přivezl ukázat Jirka Kalista. Patří mu taktéž jedno velké DÍKY!

 

5. jubilejní slet pomalu dospěl ke svému závěru a okolo páté odpolední hodiny začali z plochy letiště mizet návštěvníci a jejich modely. Odpoledne se pomalu přehouplo k večeru, letiště osiřelo, motory utichly. Nad rybníkem se ozývalo pouze skřehotání žab a spokojené pomlaskávání hastrmana, který s radostí popíjel darovanou jalovcovou…

 

Více fotografií naleznete zde:

 

Galerie I.

 

 Galerie II.

 

Děkuji tímto za pomoc všem kamarádům z AMG Mýto za pomoc a organizaci. Speciální poděkování patří Blaženě-Jitce, která se se svým manželem vzorně starala o nenasytné žaludky pilotů a návštěvníků.

 

Tak nashledanou v příštím roce 2014.

Láďa Kulhavý