Stanovy klubu AMG Mýto -  klub SMČR č.184

 

Činnost klubu AMG Mýto se sídlem v  Nádražní 378, Mýto 33805,

se řídí  dle stanov a směrnic Svazu modelářů české republiky, se sídlem - U Pergamenky 3,  Praha 7. Stanovy a směrnice SMČR jsou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách www.svazmodelaru.cz.

 

Dodatek klubu AMG Mýto k stanovám a směrnicím SMČR

Členové klubu využívají k činnosti plochu modelářského letiště Kařízek – Mýto. Provozování modelářské činnosti a pohyb po ploše letiště se řídí pravidly letištního řádu / vývěska klubu.

Jakákoliv modelářská činnost na ploše letiště je podmíněna příslušným pojištěním / členství SMČR, individuální pojištění.

 

Podmínkou členství v klubu AMG Mýto je zaplacení členské známky SMČR, zaplacení klubového příspěvku a odpracování brigádnických hodin. Výši poplatku a počet brigádnických hodin pro dané období určuje výbor klubu.

                                                                                                                   

Výbor klubu - AMG Mýto 2018

Předseda   klubu                    Miloš Petrbok                        Osek

Správa financí                        Ing. Jiří Kalista                      Hořovice

Evidence členů                       Ladislav Kulhavý                   Beroun

Hospodář                               Josef Kleinhampl                   Mýto

Akce klubu                             Roman Straka                       Osek

Věci Technické                      Ing. Halabuk Marian              Žebrák

 

Příspěvky  2018

Členský poplatek                   700,- Kč + 5 brigádnických hodin

Mládež + důchodci                400,- Kč + 5 brigádnických hodin

Důchodci nad 70 let jsou zproštěni odpracování brigádnických hodin.

V poplatku je zahrnuta příslušná členská známka SMČR.

Brigádnické hodiny lze vyplatit – 1hod./ 100 Kč.

 

Číslo účtu: 284858198/0300

 Výbor klubu AMG  Mýto